Privacybeleid

Laatste wijziging: 17/05/2024

1. Informatie die Wij Verzamelen

1.1 Persoonlijke Gegevens:

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsinformatie. Dit kan gebeuren bij het invullen van een contactformulier, het inschrijven voor een nieuwsbrief of bij het aanvragen van een dienst.

1.2 Niet-persoonlijke Gegevens:

Wij kunnen automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Dit kan onder andere uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL’s en informatie over uw gebruik van de website omvatten.

2. Gebruik van Verzamelde Informatie

2.1 Verlenen van Diensten:

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het beantwoorden van vragen, het verwerken van aanvragen en het leveren van klantenondersteuning.

2.2 Verbetering van Onze Website:

Wij gebruiken niet-persoonlijke gegevens om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken.

2.3 Marketing:

Met uw toestemming kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten, promoties en nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

3. Delen van Informatie

3.1 Derde Partijen:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhandelen of op andere wijze overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

3.2 Dienstverleners:

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, zoals hosting, data-analyse, en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens te beschermen.

3.3 Wettelijke Vereisten:

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is, of als wij te goeder trouw geloven dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze rechten of eigendommen te beschermen, of om de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen.

4. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Hoewel wij ons best doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden niet volledig garanderen.

5. Uw Rechten

5.1 Inzage en Correctie:

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en om correctie van onjuiste gegevens te vragen.

5.2 Verwijdering:

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij zullen voldoen aan dergelijke verzoeken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of als wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze te behouden.

5.3 Bezwaar:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing.

6. Wijzigingen in Dit Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

7. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op:

DZone Consulting BV
Molenbeekstraat 34
1745 Opwijk